Brukergrupper

Det har i den siste tiden vært en del arbeid med å få med en utvidet brukergruppe i en ishall.
Flerre brukere gir bedre muligheter til å komme i gang med byggingen. Disse brukergrupper vil bli involvert i isalliansen iløpet av våren. Sammen står vi sterkere.

Politiske partier

Alle politiske partier i Drammen ble på et møte på Åssiden Klubbhus i fjor; utfordret til å svare for om de stilte seg bak idrettsrådets prioriteringer på anleggsiden.
Alle svarte positivt på denne utfordringen. Her står det partipolitikk og troverdighet på spill!!!

Drammen Kommune

Laget et dokument som ble kalt;  ”Ishall; en mulighetsanalyse.” Dokumentet inneholdt et oppsett over alternative plasseringer i Drammen for en ishall, og skulle danne et bilde for hva som var realistisk å vurdere.

Mail oss gjerne til:
post@ishall.no