Historie

Klubben ble etablert i 1995 av Tom Arne Winnæss. Startet i 4. divisjon og rykket opp til 3. divisjon sesongen 96/97.

Sesongen 02/03 vant vi serien i 3. divisjon og rykket opp i 2. divisjon 03/04.
Har ellers vekslet på plasseringer fra topp til bunn i 3. divisjon.

Hjemmebanen er Holmen Ishall i Asker.

Ønsker og holde fokus på godt miljø i klubben, hevde oss i 3. divisjon inntil vi har en ishall i Drammen.
Ønsker en Junioravdelning som står på "egne ben".
Tilby ett allsidig opplegg til skoler og barn som har interesse for ishockey/skøyter.

DNSH - Modellen

Ishockey er ofte betegnet som verdens raskeste lagidrett. Kravene er mange og høye for de som skal prestere i toppen. Idrettens egenart er så mangfoldig at den som skal bli god må beherske mange ulike ferdigheter.

Konkret snakker vi om tekniske, fysiske, taktiske, sosiale og mentale ferdigheter. De som skal bli gode spillere må derfor være meget allsidige og treningsvillige.

For å få fram flere gode spillere og utbre ishockeyen utover de spesielt interesserte, må vi øke rekrutteringen blant
de aller yngste. Med dette utgangspunktet er det viktig at begynneropplæringen i norsk hockey blir satt på dagsorden
og at det blir fokusert på viktigheten av å få til et godt opplegg for rekruttering for alle eksisterende og fremtidige
klubber og miljøer. Et godt rekrutteringsopplegg vil være avgjørende for at ishockeysporten kan vokse og bli
en vinteridrett som mange vil delta i.

Dagens situasjon i Norsk hockey
Vi har i dag (2015) ca. 7833 lisensierte spillere. Det er en økning på ca 1430 spillere på 7 år (22%). Vi har landslag på dame- og herresiden som presterer på et relativt høyt internasjonalt nivå. Ikke minst sett i lys av antall registrerte spillere. Sammenlignet med andre nasjoner er vi relativt få (Sveits og Tyskland har nærmere 30000, Sverige nærmere 60000, Finland 75000 og Tjekkia ca 110000 spillere). Samtidig har norske spillere vist seg å holde mål i
flere av de beste ligaene i verden. Ut fra dette kan vi trekke slutningen om at norsk hockey klarer å utvikle gode spillere
og landslag. Utfordringen for norsk hockey ligger derfor i at vi er for få. Vi må derfor jobbe for å øke rekrutteringen.